Dış Politikalar Derneği

Hakkımızda

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA DERNEĞİ

MİSYONUMUZ

Uluslararası barışın sağlanması, refah ve zenginliğin adil dağılımı, çatışma ve savaşların önlenmesi, toplumlararası sağlıklı iletişimin kurulması ve geliştirilmesi için platform olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

DPD kendisini uluslararası siyaset, hukuk ve toplumsal bilimler alanlarında faaliyet gösteren bağımsız bir düşünce kuruluşu (think-tank) olarak tanımlar, uzun bir mazinin parçası sayar ve köklerini yüzyıllarla ölçer.

Çalıştığı alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve eğitim hizmetlerinin verilmesi maksadıyla eğitim programları, kurslar, seminerler konferanslar ve diğer toplantılar düzenler. Kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantıları ve açıklamalar yapar.