225 views 3 mins 0 Yorumlar

8. D-8 ZİRVESİ İSLAMABAD’DA YAPILDI

Tarihinde Yayınlandı Bilgi
Mayıs 13, 2019

Dışişleri Bakanı Davutoğlu 21 Kasım 2012 tarihinde İslamabad’da düzenlenen D-8 zirvesi çerçevesinde dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Ardından Başbakan Erdoğan’ın da katılımı ile 22 Kasım tarihinde gerçekleşen D-8 8. Zirvesi’ne iştirak etti.

22 Ekim 1996 tarihinde, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla kurulan ve Sekretaryası İstanbul’da bulunan D-8 (Developing-8), o zaman ki egemen iktisadi ve siyasi batı merkezli paradigmaya alternatif ve adalete dayalı bir sistem olma iddiasıyla ortaya çıktı. Son dönemlerde sıklıkla vurgulanan hatta Başbakan Erdoğan’ın geçenlerde yapmış olduğu “Birleşmiş Milletler’e güvenmiyorum” beyanatıyla da kendini daha bir gün yüzüne seren, farklı ve güvenilir yeni bir paradigma arayışının yankı bulduğu bir dönemde, D-8’in bu boşluğu doldurmaya yönelik büyük bir atılım hamlesi olduğunu biraz daha iyi anlamaya başladığımız bir süreci yaşamaktayız.

D8 temelde İslam ülkelerinin birlikteliğini esas olan bir yapılanma modeli gibi görünse de esasen bütün kadim medeniyetlerin ve insanlığın refahı ve barışı ilkesi üzerine inşa edilmiş bir projedir. Bu projede amaç insanlığının sömürüsünün önüne geçebilmek, faize değil emeğe ve hakkaniyete dayalı yepyeni bir iktisadi model oluşturmak, mazlumların haklarının korunmasını sağlamaktır. Bu modelde ana gaye emperyalist batı hegemonyasının ürünü olan G-8’e alternatif olarak yukarıda zikredilen prensipler temelinde yepyeni bir dünya zuhura getirmektir.

D-8’ler kuruluşunu bundan 15 yıl evvel, 1997 yılında Bangladeş, Mısır, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Endonezya ve Türkiye’nin devlet ve hükümet başkanlarının İstanbul Çırağan Sarayı’nda bir araya gelip “İstanbul Deklarasyonu” ile dünyaya ilan ettiler. Bu deklarasyon özellikle İslam Dünyasında büyük bir sevinç ile karşılanırken, emperyalist hegemonya tarafından büyük bir tedirginlikle izlendi. D-8 projesi ile ilgili olarak dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan: “D-8’in insanların barış ve adalet duygusunun her geçen gün arttığı bir ortamda, insanlığa bir umut olarak kurulduğunu,

Savaş değil, barış!
Çatışma değil, diyalog!
Çifte standart değil, adalet!
Üstünlük değil, eşitlik!
Sömürü değil, işbirliği!
Baskı ve tahakkümün yerine de insan haklarını koyan ve hakkı savunan
bir proje olarak doğduğunu” dile getirmiştir.