143 views 5 mins 0 Yorumlar

MISIR’DA SEÇİMLER..

Tarihinde Yayınlandı Bilgi
Mayıs 12, 2019
Mısır’da Seçimler

MISIRDA SEÇİMLER

Halkı temsil etmeyen yönetimler, bunların uyguladığı baskıların dayanılmaz hale gelmesi ve sonucunda patlak veren gösterilerle bazı dost – kardeş ülkelerdeki diktatörler koltuklarını bırakmak zorunda kalmış, bazılarında ise halen gösteriler devam etmektedir. Koltuklarını devretmek zorunda kalanlar evvelden kurdukları sivil – askeri bürokrasi ve yargı sistemi ile kurdukları vesayet sayesinde, halka rağmen yönetimin devam etmesini sağlamaya çalışmaktadırlar.2011 yılının başlarında başlayan ve bulunduğu coğrafyada etkisi bakımından en önemlisi de Mısır’dır.

Mısır’da 30 yıllık Mübarek iktidarına ve onun uygulamalarına karşı Tahrir meydanında toplanan yüz binlerce kişi, Mübarek’i iktidardan uzaklaştırmıştır.Bu yüz binlerce kişi başta Müslüman kardeşler olmak üzere, Liberaller, Sosyalistler, Kıptiler ve demokrasi yanlısı diğer gruplardan oluşmaktaydı. Bu, mevcut üzene karşı büyük bir ittifak anlamına gelmekteydi. Yapılan ilk seçimlerle Müslüman kardeşler (Hürriyet ve Adalet Partisi) mecliste ezici çoğunluğu ele geçirmiş, bundan sonra ki uygulamalar ile Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi, Tahrir İttifakını bir ölçüde dağıtmış ve Müslüman kardeşleri yalnızlaştırmayı başarmıştır. Müslüman kardeşler ise gerek meclis komisyonlarında gerekse Anayasa Yapıcılar Meclisi’nde ittifakın diğer rukünleri ile kıyasıya rekabete girmiştir. Yüksek anayasa mahkemesi seçimleri geçersiz sayarak meclisi ve dolayısıyla anayasa yapıcılar komisyonunu feshederek yetkilerinin Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyine gelmesini sağlamıştır. Konsey Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde cumhurbaşkanının yetkilerinin esaslı bir şekilde budayarak Müslüman kardeşlerden seçileceği belli olan cumhurbaşkanını işlevsiz hale getirmiştir.

Seçimler sonucunda Müslüman kardeşler (Hürriyet ve Adalet Partisi) adayı Muhammet Mursi cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Dost ve kardeş Mısır’ın yakın coğrafyada ki ülke ve halkları etkilemesi muhtemel olduğundan Hürriyet ve Adalet Partisinin ve yöneticilerinin çok dikkatli olması gerekmektedir.

Bu nedenle ;

– Müslüman kardeşler’in (Hürriyet ve Adalet Partisi) oy oranı yüksek olsa dahi, yakın menfaatler yerine büyük resim gözetilerek tahrir ittifakının tüm unsurları ile birlikte hareket edilmeli, askeri vesayet geriletilmeli, ittifak bu haliyle her alana taşınmalıdır.

– Vesayet rejiminin çeşitli unsurları kullanılarak Müslüman kardeşlerin temsilcisi olan Hürriyet ve Adalet Partisinin kapatılmak istendiği, hatta hareketin çeşitli provokasyonlara uğratılabileceği unutulmamalıdır.

– Seçimle iş başına gelen parlamentonun feshedilmesi, yetkilerinin yüksek askeri konseyde toplanması ve hemen seçim öncesi yetkilerinin iyice budanmış olması da cumhurbaşkanlığını işlevsiz hale getireceği ortadadır. Sonraki yerel ve genel seçimler için İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve diğer bağımsız gözlemciler davet edilmeli ve şeffaflık sağlanmalıdır.

– Hareket kabiliyeti azalan buna karşın halkın beklentilerinin çok olduğu cumhurbaşkanı, askeri vesayet sistemi ile işbirliği yapmaya zorlanarak hareketin yıpratılması ve halkın gözünden düşürülmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

– Seçilmiş cumhurbaşkanı kendisini seçenlerden başka hiç kimse ile ittifak kurmamalıdır. Birlikte hareket etmesi gerektiği kesimler; seçmenler ve tahrir ittifakının bileşenleridir.

Yukarıda ifade etmeğe çalışılan dikkat ve basiret gösterilemez ise, tüm Ortadoğu’ya örnek olma istidadı taşıyan “Mısır Seçimleri” kötü örnek olma durumunda da kalabilir.

Av Kemal Kaya