107 views 4 mins 0 Yorumlar

PEW RAPORU / SAHRA-ALTI AFRİKASI NÜFUS BAZLI RAPOR ANALİZİ

Tarihinde Yayınlandı Bilgi
Mayıs 13, 2019

ÖZET
Kaynak : PEW Araştırma Merkezi Raporu
Raporun konusu : Küresel Müslüman Nüfusunun Geleceği, 2010-2030 Tahmini
Özetin konusu : Sahra-altı Afrika Bölgesi nüfusunun yapısı
Tarih : 16.06.2012

“Sahra-altı Afrika Bölgesi” Sahra çölünün alt kısmında kalıp, güneyde Ümit Burnuna kadar uzanan tüm Afrika topraklarıdır. Kuzey Afrika hariç tüm Afrika ülkeleridir de denilebilir.

Bölgede 2010 yılı itibariyle 241 milyon müslüman nüfusu yaşamaktadır. Bu oran dünya müslüman nüfusunun %15’ine tekabül eder. Bölgedeki en büyük müslüman nüfusuna Nijerya sahiptir (78 milyon). Bu rakam Nijerya’nın toplam nüfusunun yarısına yakınıdır. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler genelde bölgenin batı kısımlarında yer almaktadır. Güneye indikçe müslüman nüfusunun genel nüfusa oranı düşer.

2010 – 2030 tahminleri

20 yıl içinde bölgedeki müslüman nüfusun %60 oranında artacağı öngörülmektedir. 2010 yılı itibariyle 241 milyon olan nüfusun 2030 yılında 385 milyona ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Aslında bu sadece bölgedeki genel nüfus artışının müslüman nüfusa yansımasıdır. Bu nedenle müslüman nüfusun genel nüfusa oranının çok değişmeyeceği öngörülmektedir. 2010 yılı itibariyle %29,6 olan oranın 2030 yılı itibariyle %31.0 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

ANALİZ
Dünyada yaşayan her 7 müslümandan birinin bu bölgede yaşadığını düşürsek nicelik açısından önemli bir rakam ortaya çıkmaktadır. Fakat ekonomik ve sosyal açıdan bakıldığında özellikle bu bölgedeki müslümanlar dünyanın diğer bölgelerindeki müslümanlardan çok daha fakirdir. Bölgede ağırlıklı müslüman nüfuslar Etiyopya, Somali, Çad ve Mali gibi ülkelerde mevcuttur ve bu topraklar Afrika içinde dahi en düşük gelire sahip topraklardır. İklim ve toprak elverişliliğine veya doğal zenginliklere bakıldığında ise yine müslümanların yaşadığı bölgelerin verimsiz olduğu görünür. Halbu ki Sahra-altı bölgesinde dünyanın en büyük elmas, altın ve petrol rezervleri bulunmaktadır.

Örneğin Angola Afrika’nın en büyük petrol ihracatçısıdır ve kominizmle yönetilir, müslüman oranı çok azdır. G.Afrika dünyanın en büyük altın rezervlerine sahiptir ama yine müslüman nüfus yok denecek kadar azdır. Dünya elmas depoları da Sierra Leone’de bulunur ve yine müslümanlar azınlıktadır. %99 oranında müslüman bulunduran nüfüslar da Çad, Mali, Etiyopya gibi zenginliği olmayan ülkelerdir. Son olarak bölgede müslümanların kontrolünde sayılabilecek Sudan’ın kuzeyindeki yer altı rezervleri (özellikle petrol) yaşanan suni ayrışma ile hristiyanların çoğunlukta bulunduğu yönetimin kontrolünde kalmıştır.

Bu fotoğraf şunu açıkça göstermektedir ki, Sahra-altı bölgesinde yapılan paylaşım adil olmaktan uzaktır ve kesinlikle müslümanların aleyhine gerçekleşmiştir.

Dün altın, maddi kaynaklar ve ilim noktasında zirve olan sahra-altı Afrikası bugün dünya müslümanlarının en garip kalmış coğrafyalarından biridir.

Zafer Özsatıcı